Iskanje
Filtri
Sestava
Področja uporabe
Oblika
Proizvajalec
MAGGOTS 2%
MAGGOTS 2%
  • Sestava: ciromazin
  • Področja uporabe: dezinsekcija
  • Oblika: granulat
  • Proizvajalec: ARMOSA SA, Belgija
1. Opis

 

MAGGOTS je larvicid, ki se ga uporablja v živinoreji za zatiranje ličink muh: hišne muhe, hlevske muhe in muhe kalnice (ličinke z repki).

 

2. Oblika

 

Vodotopne granule.

 

3. Sestava

 

Aktivna snov: ciromazin 20 g / kg (2 %).

 

4. Lastnosti in delovanje

 

Maggots vsebuje učinkovit zaviralec rasti, ki učinkuje samo na mušje ličinke, ne vpliva pa na odrasle osebke.

 

CIROMAZIN moti presnovo hitina insektov. Zaradi tega prično ličinke nenadoma rasti, prekine se proces levitve in prepreči normalno zabubljenje. Tretirane larve se v naslednji fazi razvoja ne levijo, zato je razvojni krog muh prekinjen.

 

5. Področja uporabe

 

Zatiranje mušjih ličink v najrazličnejših situacijah, predvsem v enotah za vzrejo krav molznic in telet, objektih za perutnino, hlevih za ovce, koze in druge živali ter odlagališčih odpadkov in zabojnikih.

 

Objekti za vzrejo govedi:
Globoki nastilj: S sredstvom tretirajte robove krmilnikov in napajalnikov, mesta razlitja okoli krmilnikov in napajalnikov ter mesta, kjer se kopiči gnoj.

Igluji za teleta za zunanjo uporabo: tretirati celotno ohišje igluja. MAGGOTS nanesite s pršenjem ali zalivanjem približno 3 dni po odgnojevanju in postopek ponovite po vsakem odstranjevanju oz. ob pojavu ličink muh.


Rešetkasta tla: Tretirajte celotno površino tal takoj po praznjenju gnojne jame, postopek ponovite po vsakem odgnojevanju oz. ob pojavu ličink muh.


Objekti za vzrejo prašičev:
Sistem all-in / all-out: Priporočamo nanašanje proizvoda MAGGOTS s posipanjem takoj po čiščenju in pred naselitvijo prašičev.


Rešetkasta tla: Tretirajte celotno površino tal takoj po praznjenju gnojne jame, postopek ponovite po vsakem odstranjevanju oz. ob pojavu ličink muh.


Globoki nastilj: Nanesite MAGGOTS s pršenjem ali zalivanjem približno 3 dni po odgnojevanju in postopek ponovite po vsakem odstranjevanju oz. ob pojavu ličink muh. Tretirajte celotno blatišče in mokra mesta okoli krmilnikov in napajalnikov.


Objekti za vzrejo perutnine:
Reja v kletkah ali na letvicah / rešetkastih tleh: Nanesite MAGGOTS s pršenjem ali zalivanjem celotnega blatišča približno 1 teden po odgnojevanju. Postopek ponovite po vsakem odstranjevanju oz. ob pojavu ličink muh.

Ne uporabljajte za rejo perutnine na nastilju.


Drugi objekti:
MAGGOTS lahko na enak način uporabljamo tudi v hlevih z ovcami in kozami, kunčjih farmah (reja v kletkah ali na letvicah / rešetkastih tleh), živalskih vrtovih in farmah minkov in lisic.

 

6. Navodila za uporabo

 

MAGGOTS se lahko uporablja kot suha ali raztopljena disperzija in se lahko nanese s posipanjem, pršenjem ali zalivanjem.

Način uporabe je odvisen od vsebnosti vlage v gnoju.

 

1 kg sredstva MAGGOTS zadostuje za tretiranje 40 m² površine.

 

Navodila za uporabo:

SUHO POSIPANJE: Uporabite le v primeru mokrega ali tekočega gnoja. 250 g sredstva MAGGOTS zadostuje za tretiranje 10 m² površine. MAGGOTS nanašamo direktno in enakomerno na mesta, kjer se muhe razmnožujejo.

 

PRŠENJE: Za površino z nizko vsebnostjo vlage. 250 g sredstva MAGGOTS  v 1 do 4 L vode zadostuje za tretiranje 10 m2. Navedeno količino sredstva MAGGOTS zmešajte z ustrezno količino vode in temeljito premešajte. Z nahrbtno pršilko ali avtomatsko opremo za pršenje nanesite na mesta, kjer se muhe razmnožujejo.

 

ZALIVANJE: Za površino z nizko vsebnostjo vlage. 250 g sredstva MAGGOTS  v 10 L vode zadostuje za tretiranje 10 m2. Navedeno količino sredstva MAGGOTS zmešajte z ustrezno količino vode in temeljito premešajte. Z zalivalko enakomerno nanesite na mesta, kjer se muhe razmnožujejo.

 

INTERVALI TRETIRANJA:

Priporočeni intervali tretiranja so odvisni od vrste hleva in načina vhlevitve, kakor tudi od klimatskih razmer. Tretiranje lahko traja na 2 - 3 tedne do nekaj mesecev. Navadno zadostuje tretiranje na 6 tednov.

Zadnji čas uporabe: izdelek nanesite na gnoj 21 dni pred raztrosom na travo ali njive.

Največjega število tretiranj ne smemo preseči: 6 tretmajev na leto.MAGGOTS se lahko uporablja v prisotnosti živali.

 

MAGGOTS nanašamo samo na mesta, kjer se muhe razmnožujejo. Sredstva ne nanašamo na mesta, kjer se muhe zadržujejo (stene, stropi, ipd.), saj nima učinka na odrasle muhe.

 

7. Opombe

 

Samo za uporabo kot insekticid.

Samo za poklicne uporabnike.

 

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

Izogibajte se stiku s kožo, vdihavanju ali zaužitju proizvoda.

Preprečiti sproščanje v odpadne vode in okolje.

 

 Za podrobne informacije o varovanju zdravja ljudi in okolja si pred uporabo preberite varnosti list.

 

8. Shranjevanje in rok uporabe

 

Hranite v originalno etiketiranih vsebnikih v hladnem, suhem in dobro zračenem prostoru, ločeno od živil in krme za živali.

Hranite zunaj dosega otrok, živali in nepooblaščenih oseb.

Hranite v originalni označeni embalaži.

 

Rok uporabnosti: 5 let od datuma proizvodnje.

 

9. Pakiranje

 

Plastičen vsebnik, 1 kg in 5 kg.

 

10. Proizvajalec

 

ARMOSA SA, Belgija.