Iskanje
Filtri
Sestava
Področja uporabe
Oblika
Proizvajalec
KENOCOX
KENOCOX
  • Sestava: kvartarne amonijeve spojine
  • Področja uporabe: čiščenje in razkuževanje objektov, opreme
  • Oblika: tekočina
  • Proizvajalec: CID LINES NV, Belgija
1. Opis


Kenocox je specifično širokospektralno razkužilo učinkovito proti endoparazitom (npr. Eimeria spp., Cryptosporidium parvum), bakterijam in virusom.

Je edino v Sloveniji registrirano razkužilo, ki dokazano deluje na oociste kokcidij in kriptosporidija. 

 

2. Oblika


Tekoči koncentrat.
 

3. Sestava

Ima edinstveno sestavo, ne vsebuje fenolov, je varen za uporabnika in za živali.
Aktivne snovi: kvarterne amonijeve spojine, benzil-C12-16- alkildimetil, klorid (CAS 68424-85-1) 2,5%; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin (CAS 2372-82-9) 38 %.
 

4. Lastnosti in delovanje

Kenocox razkužilo deluje na oociste kokcidij in kriptosporidija, poleg tega ima tudi baktericidno, virucidno in fungicidno delovanje.
Kenocox pomaga zmanjšati infekcijski pritisk v objektih za živali.

Kenocox se uporablja za boj proti:
►Oocistam Cryptosporidium parvum v objektih in iglujih za teleta;
►Oocistam Eimeria tenella v objektih za perutnino, razen kletk za nesnice z aeracijo (s tračnimi sušilnicami);
►bakterijam (razen mikoplazem in bakterijskih spor) in plesnim v objektih za živali in v drugih objektih povezanih z rejo, razen transportnih sredstev in kletk za nesnice z aeracijo (s tračnimi sušilnicami);
►virusom.

5. Področja uporabe

Razkuževanje objektov za perutnino (razen kletk za nesnice z aeracijo), objektov in iglujev za teleta, drugih objektov za živali.
 

6. Navodila za uporabo

Lahko ga nanašamo na vse vrste materialov.

a) Za delovanje proti bakterijam, plesnim in virusom:

1.Predhodno objekte očistite. Uporabite alkalno čistilno sredstvo.
2.Izperite in pustite, da se posuši.
3.Kenocox raztopite v vodi, tako da dobite homogeno raztopino. Doziranje: 0,25 % (= 2,5 ml KENOCOX-a na 1 L vode) za kontrolo nad bakterijami in plesnimi in 1 % (= 10 ml KENOCOX-a na 1 L vode) za kontrolo nad virusi.
4.Obilno razpršite / napenite po vseh površinah z 0,25 % raztopino KENOCOX-a dokler površine niso mokre (0,4 L raztopine / m²).
5.Proizvod naj bo v kontaktu s površinami vsaj 30 minut. Nanesite toliko raztopine kot je potrebno, da tretirane površine ostanejo vlažne celoten kontaktni čas.
 
b) Za kontrolo oocist Eimeria tenella v objektih za perutnino, razen za kletke nesnic z aeracijo (s tračnimi sušilnicami): uporabite med turnusi:
1.Predhodno objekte očistite, uporabite alkalno čistilno sredstvo.
2.Izperite in pustite, da se posuši.
3.Kenocox raztopite v vodi, tako da dobite homogeno raztopino. Doziranje: 4 % (= 40 ml KENOCOX-a na 1 L vode).
4.Obilno razpršite /napenite po vseh površinah s 4 % raztopino KENOCOX-a dokler površine niso mokre (0,4 L raztopine / m²). Ne pozabite na razpoke in luknje v tleh in stenah. Pršite po vseh površinah, ki lahko pridejo v stik z živalmi.
5.Proizvod naj bo v kontaktu s površinami vsaj 2 uri. Nanesite toliko raztopine kot je potrebno, da tretirane površine ostanejo vlažne celoten kontaktni čas.

c) Za kontrolo oocist Cryptosporidium parvum v objektih in iglujih za teleta: igluji - po vsakem teletu, objekti za teleta - ob praznjenju, porodnišnica -po vsaki telitvi:
1. Predhodno objekte očistite, uporabite alkalno čistilno sredstvo.
2. Izperite in pustite, da se posuši.
3. Kenocox raztopite v vodi, tako da dobite homogeno raztopino. Doziranje: 2 % (= 20 ml KENOCOX-a na 1 L vode).
4. Obilno razpršite /napenite po vseh površinah z 2 % raztopino KENOCOX-a dokler površine niso mokre (0,4 L raztopine / m²). Posebno pozornost namenite napajalnikom in krmilnikom ter pršite po vseh površinah, ki lahko pridejo v stik z živalmi. Ne pozabite na razpoke in luknje v tleh in stenah.
5. Proizvod naj bo v kontaktu s površinami vsaj 2 uri. Nanesite toliko raztopine kot je potrebno, da tretirane površine ostanejo vlažne celoten kontaktni čas.


 

7. Opombe

Za preventivo in zdravljenje kokcidioze je na voljo nekaj zdravil.
Kokcidiostatike dajemo v krmo ali v vodo, da preprečimo akutne izbruhe bolezni in ekonomsko škodo, ki je pogosto povezana s subakutnimi infekcijami. Prednost ima vedno preventiva, ker večino škode nastane preden se pojavijo klinični znaki.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu. Za podrobne informacije o varovanju zdravja ljudi in okolja si pred uporabo preberite varnosti list.
 

8. Shranjevanje in rok uporabe

Hranite ločeno od hrane, pijače in živalske krme.
Hranite v originalni posodi na hladnem, dobro zračenem kraju.
Posodo hranite zaprto, kadar se ne uporablja. Ne shranjujte v korozivni kovini.
Rok uporabnosti: 3 leta od datuma proizvodnje.
 

9. Pakiranje

Plastičen vsebnik, 1 L in 10 L.
 

10. Proizvajalec

CID LINES NV, Belgija.