Iskanje
Filtri
Sestava
Področja uporabe
Oblika
Proizvajalec
KENOCID 2100 ROBOT PRO
KENOCID 2100 ROBOT PRO
  • Sestava: vodikov peroksid, ocetna kislina, perocetna kislina
  • Področja uporabe: čiščenje in razkuževanje objektov, opreme
  • Oblika: tekočina
  • Proizvajalec: CID LINES NV, Belgija
1. Opis

Kenocid 2100 Robot Pro je idealno razkužilo za molzne robote, na osnovi aktivne, stabilizirane perocetne kisline. Za uporabo v prehrambeni industriji: pri CIP sistemih in molznih robotih.

2. Oblika

Tekočina.

3. Sestava

Aktivne snovi: vodikov peroksid, ocetna kislina, perocetna kislina.

4. Lastnosti in delovanje
5. Področja uporabe

Za uporabo v prehrambeni industriji.

Za razkuževanje ščetk pri molznih robotih.

 

Idealno v primerih, ko pena pri razkuževanju ni zaželjena.

6. Navodila za uporabo

Za CIP sisteme:

-Najprej sistem temeljito očistite.

-Krožite z 0,2 do 0,5 % raztopino Kenocid 2100 Robot Pro, minimalen kontaktni čas naj bo 15 minut.

-Izperite s čisto vodo.

 

 

Za molzne robote:

Proizvod uporabljamo za čiščenje krtač molznih robotov. Proizvod temelji na biološko razgradljivih snoveh. Proizvod očisti krtače in je način za preprečevanje navzkrižne kontaminacije.

 

7. Opombe

VARNOSTNI UKREPI: Nikoli ne mešajte s proizvodi, ki vsebujejo klor.

 

Embalažo morate odstraniti kot nevaren odpadek. Za odstranjevanje je popolnoma odgovoren lastnik odpadka.  Ne odlagajte ostankov v jaške in vodotoke. Profesionalna uporaba.

 

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu. Za podrobne informacije o varovanju zdravja ljudi in okolja si pred uporabo preberite varnosti list.

8. Shranjevanje in rok uporabe

Hranite samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

Posodo hranite zaprto, kadar se ne uporablja.

Zaščitite pred zmrzovanjem.

Hrani ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

Hranite izven dosega otrok.

 

Rok uporabnosti: 2 leti od datuma proizvodnje.

9. Pakiranje

Plastičen vsebnik, 22 kg.

10. Proizvajalec

CID LINES NV, Belgija.