Iskanje
Filtri
Sestava
Področja uporabe
Oblika
Proizvajalec
HOKOEX
HOKOEX
  • Sestava: ciromazin
  • Področja uporabe: dezinsekcija
  • Oblika: granulat
  • Proizvajalec: Hokochemie GmbH, Švica
1. Opis


Hokoex je larvacid za zatiranje mušjih ličink hišne muhe (Musca domestica), hlevske muhe (Stomoxys calcitrans) in male hišne muhe (Fannia canicularis).
 

2. Oblika

Vodotopen granulat.
 

3. Sestava

Aktivna snov: ciromazin 20 g / kg (2 %).
 

4. Lastnosti in delovanje


Hokoex vsebuje zatiralec rasti, ki učinkuje samo na mušje ličinke, ne vpliva pa na odrasle osebke.
 

5. Področja uporabe

Zatiranje mušjih ličink v hlevih, stajah, v gnoju, na gnojiščih, v nastilju, v jamah z gnojevko.

Primeri uporabe Hokoex-a: nanaša se povsod tam, kjer se lahko razvijejo mušje ličinke:
- v hlevih za govedo, prašiče, konje: granulat nizko posipamo. Ob stenah in robovih, pod inštalacijami itd. obdelamo s kanglo za zalivanje ali hrbtno brizgalko. Na tekoči gnoj posipamo direktno. Prvič ličinke zatiramo približno 1 do 3 dni po odstranitvi gnoja;
- v hlevih za govedo z rešetkami: tla enakomerno posipamo s Hokoex-om;
-v hlevih za prašiče: če so tla popolnoma rešetkasta je priporočljiva obdelava celotne površine; če so tla delno rešetkasta obdelamo celotno površino rešetk in tudi območja ležišč. Priporočljiva je obdelava površin pred vhlevljanjem oz. po odstranjevanju gnoja ali izpraznitvi gnojne jame.
-v hlevih za perutnino: pri suhem nastilju pršimo s kanglo za zalivanje ali s tlačno brizgalko; pri mokrem nastilju ali gnoju tretiramo s posipanjem granulata. Celotno površino gnoja obdelamo približno teden dni po vselitvi in še preden je plast gnoja debela 10 cm.

 

6. Navodila za uporabo


Doziranje je vedno 250 g HOKOEX-a na 10 m2 površine. Način uporabe je odvisen od vsebnosti vode v materialu, ki ga obdelujemo. Možnosti uporabe so naslednje:
-posipanje granulata neposredno na površino (250 g na 10 m2),
-škropljenje (250 g granulata raztopimo v 1 - 4 L vode in poškropimo po 10 m2 površine),
-polivanje (250 g granulata raztopimo v 4 - 10 L vode in polijemo po 10m2 površine).

Tretiranje ponavljamo vsakih 6 tednov oz. čim je zadnja obdelana plast pokrita za 10 cm.

Zatiranje ličink je možno tudi v naseljenih hlevih.
Pri uporabi HOKOEX-a je treba preprečiti neposreden stik izdelka z živalmi, kontaminacijo krme, krmilnikov, napajalnikov in molznih naprav.
 

7. Opombe

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu. Za podrobne informacije o varovanju zdravja ljudi in okolja si pred uporabo preberite varnosti list.
 

8. Shranjevanje in rok uporabe


Hranite v originalno etiketiranih vsebnikih v hladnem, suhem in dobro zračenem prostoru, ločeno od živil in krme za živali.
Hranite zunaj dosega otrok, živali in nepooblaščenih oseb.
Hranite v originalni označeni embalaži.

 

Rok uporabnosti: 5 let od datuma proizvodnje.

 

9. Pakiranje


Plastičen vsebnik, 1 kg in 5 kg.
 

10. Proizvajalec

Hokochemie GmbH, Švica.