Iskanje
Filtri
Sestava
Način uporabe
Živalska vrsta
Organski sistem / organ
Oblika
Proizvajalec
SiloSolve® OS
SiloSolve® OS
  • Sestava: Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium, natrijev benzoat
  • Način uporabe: silirni dodatki
  • Živalska vrsta: prašiči, govedo, ovce, koze
  • Organski sistem / organ: prebavila
  • Oblika: prah
  • Proizvajalec: Chr. Hansen A/S, Češka
1. Opis

Predmešanica silirnega dodatka.

SiloSolve® OS je dvokomponentni silirni dodatek za preprečevanje rasti gliv.

Je vodotopen proizvod, ki vsebuje mlečnokislinske bakterije in natrijev benzoat za izboljšanje fermentacije in stabilnosti silirne mase.

2. Oblika

Prah, ki je dobro topen v vodi.

3. Sestava

Aktivne učinkovine:

-Lactococcus lactis (DSM 11037/1k2081; 2,3 x 1010 KFE/g),

-Lactobacillus plantarum (DSM 16568/1k20720; 2,9 x 1010 KFE/g),

-Enterococcus faecium (DSM 22502/ 1k20601; 2,3 x 1010 KFE/g,

-natrijev benzoat.

 

Nosilec: maltodekstrin.

Sredstvo proti strjevanju: natrijev aluminijev silikat (E554).

Emulgator: gliceril polietilenglikol ricinolat (E484).

4. Delovanje

Kvarjenje zgornje plasti silaže zaradi razraščanja glivic in plesni lahko uniči kar desetino krme. Za preprečevanje kvarjenja je bistveno dobro tlačenje krme in zapiranje koritastega silosa. Vendar nekaj kisika vedno prodira skozi oz. mimo folije in v kombinaciji s slabšim tlačenjem se zgornji sloj veliko raje pregreva in skvari kot preostanek silaže.

 

SiloSolve® OS je zmogljiv silirni dodatek, ki kombinira dokazane učinke mlečnokoslinskih bakterij s posebnim sevom Lactococcus lactis O224, ki ima izvrstno sposobnost porabe kisika. Kombinacija treh bakterij v tem silirnem dodatku pospeši anaerobne pogoje in skupaj z natrijevim benzoatom, ki je znan konzervans, spodbuja fermentacijo ter preprečujejo razmnoževanje kvasovk in plesni. Istočasno se vrednost pH hitro zniža in omogoči polno moč natrijevega benzoata.

 

SiloSolve® OS je edinstven in resnično močan pomočnik za obdelavo zgornjih slojev silaže.

 

SiloSolve® OS učinkovito izboljša aerobno stabilnost, ker zavira razmnoževanje kvasovk in plesni v več vrstah krme. Dalj časa kot traja, da silaža preseže temperaturo okolice za 3 stopinje Celzija, bolj stabilna je. Krma, ki je silirana s SiloSolve® OS, je kar 4 x stabilnejša od netretirane silaže.

 

SiloSolve® OS prepreči izgubo suhe snovi za kar 50 %.

 

SiloSolve® OS vsebuje dve hitro rastoči in kompetitivni mlečnokislinski bakteriji ter edinstven sev Lactococcus lactis O224. Ta kombinacija mikrobov izboljša potek fermentacije, zavira rast kvasovk in plesni, hkrati pa stabilizira zgornjo plast. Ob pokladanju silaže bo ta ostala aerobno stabilna. Zaradi dodanega konzervansa natrijevega benzoata je protiglivični učinek še toliko bolj izrazit.

5. Ciljne živalske vrste

Za izboljšanje fermentacije in stabilnosti  silaže, namenjene kot krma za prašiče, govedo, ovce in koze.

 

SiloSolve® OS je namenjen zlasti vrhnjim plastem silirne mase, za sprejanje po površini silosa, za bale in vreče ter za siliranje koruznega zrnja.

6. Navodila za uporabo

Vsebino obeh vreč zmešajte z vodo do končnega volumna 100 L vodne raztopine.

 

Priporočilo za mešanje:

Pripravite posodo s 100 L vode. Z manjšo posodo vzemite stran 5 litrov vode in v njej raztopite bakterijski del dodatka (vsebino manjše vrečke).  Natrijev benzoat (velika vreča) počasi stresajte v preostalih 95 litrov vode in neprestano mešajte. Ko je natrijev benzoat dobro raztopljen, vanj vlijte 5 litrov vode z bakterijskim dodatkom in dobro premešajte.

 

Če uporabljate za tretiranje zgornjega sloja silaže, uporabite 1 liter raztopine za vsakih 4 m2.

Eno pakiranje (10,08 kg škatla SiloSolve® OS) zadošča za 400 m2 koritastega silosa (bunkerja).

 

Če pršite po celotnem pridelku, porabite 4 litre raztopine na tono krme.

Eno pakiranje (10,08 kg škatla SiloSolve® OS) zadošča za tretiranje 25 ton silirne mase.

7. Opombe

Previdnostni ukrepi:

V škatli sta dve vrečki:

  • Za 80 g vrečko velja:

Proizvod ne  predstavlja tveganja za zdravje.

Ob rokovanju s proizvodom uporabljajte masko za usta in zaščitna očala.

  • Za 10 kg vrečko velja:

Proizvod je razvrščen kot: Xi; R36. Dražeče za oči.

Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

Snov /pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek.

8. Shranjevanje in rok uporabnosti

Shranjujte na suhem in hladnem mestu.

Hranite izven dosega otrok.

 

Rok trajanja bakterij v originalni, nenačeti embalaži:

12 mesecev pri T +20 °C, 18 mesecev pri T +4 °C in 24 mesecev pri T -18 °C, od datuma proizvodnje.

9. Pakiranje

2 vrečki: 1 x 80 g + 1 x 10 kg.

10. Proizvajalec

Chr. Hansen A/S, Češka.