Iskanje
Filtri
Sestava
Način uporabe
Živalska vrsta
Organski sistem / organ
Oblika
Proizvajalec
HOSTAZYM X MICROGRANULATE
HOSTAZYM X MICROGRANULATE
  • Sestava: ksilanaza
  • Način uporabe: mešanje v krmo
  • Živalska vrsta: perutnina, prašiči
  • Organski sistem / organ: prebavila
  • Oblika: prah
  • Proizvajalec: Huvepharma NV, Belgija.
1. Opis

 

HOSTAZYM X MICROGRANULATE je premiks z ksilanazo, proizvedeno s Trichoderma citrinoviride Bissel, za uporabo v krmi, bogati s škrobom in neškrobnimi polisaharidi (predvsem arabinoksilani).

 

Na voljo v dveh koncentracijah:

HOSTAZYM X MICROGRANULATE  z minimalno aktivnostjo 15000 EPU / g in

HOSTAZYM X MICROGRANULATE  z minimalno aktivnostjo 6000 EPU / g.

 

2. Oblika

 

Prah.

 

3. Sestava

 

HOSTAZYM X MICROGRANULATE  z minimalno aktivnostjo 15000 EPU / g:

 

Sestavine:

Aktivna(e) snov(i): endo - 1,4 - ß - ksilanaza (EC 3.2.1.8), proizvedena s Trichoderma citrinoviride Bissel (IM SD135), z minimalno aktivnostjo 15000 EPU / g.

Nosilci: riževe luske, kalcijev karbonat, škrob.

 

HOSTAZYM X MICROGRANULATE  z minimalno aktivnostjo 15000 EPU / g:

 

Sestavine:

Aktivna(e) snov(i): endo - 1,4 - ß - ksilanaza (EC 3.2.1.8), proizvedena s Trichoderma citrinoviride Bissel (IM SD135), z minimalno aktivnostjo 6000 EPU / g.

Nosilci: riževe luske, kalcijev karbonat, škrob.

 

4. Delovanje

 

Za uporabo v krmi, bogati s škrobom in neškrobnimi polisaharidi (predvsem arabinoksilani) za piščance za pitanje, jarkice in kokoši nesnice, manjše vrste perutnine (za pitanje, vzrejo jarkic in nesnice), purane za pitanje, prašiče za pitanje in odstavljene pujske.

 

5. Ciljne živalske vrste

 

Piščanci za pitanje, jarkice, kokoši nesnice, manjše vrste perutnine, purani za pitanje, prašiči za pitanje in odstavljeni pujski.

 

6. Navodila za uporabo

 

Za peroralno uporabo. Za mešanje v krmo.

 

Priporočila za uporabo:

 

Vrsta oz. kategorija živali

Min. aktivnost na kg popolne krmne mešanice

Priporočena doza

Hostazym X 15000 EPU

v gramih na tono krme

Priporočena doza

Hostazym X 6000 EPU

v gramih na tono krme

 

Pitovni piščanci

1500 EPU

100

250

Pitovni purani

1050 EPU

70

175

Manjša pitovna perutnina

1050 EPU

70

175

Kokoši nesnice

1500 EPU

100

250

Manjša nesna perutnina

1500 EPU

100

250

Odstavljeni pujski

1500 EPU

100

250

Prašiči pitanci

1500 EPU

100

250

 

 

7. Opombe

 

Encime uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu. Za podrobne informacije o varovanju zdravja ljudi in okolja si pred uporabo preberite varnosti list.

 

8. Shranjevanje in rok uporabnosti

 

Hranite v suhem prostoru, pod 25oC.

Hranite v zaprtem, originalnem pakiranju.

Temperature nad 85oC med peletiranjem lahko zmanjšajo aktivnost encima.

 

Rok uporabnosti: 18 mesecev od datuma proizvodnje (hraniti v zaprti, original embalaži, pri sobni temperaturi).

 

9. Pakiranje

 

HOSTAZYM X MICROGRANULATE  z min. aktivnostjo 15000 EPU / g: šivana papirnata vreča, 20 kg.

HOSTAZYM X MICROGRANULATE  z min. aktivnostjo 6000 EPU / g: šivana papirnata vreča, 20 kg.

 

10. Proizvajalec

 

Huvepharma N.V., Belgija.