Iskanje
Filtri
Sestava
Način uporabe
Živalska vrsta
Organski sistem / organ
Oblika
Proizvajalec
GALLIPRO
GALLIPRO
  • Sestava: Bacillus subtilis
  • Način uporabe: mešanje v krmo
  • Živalska vrsta: perutnina
  • Organski sistem / organ: prebavila
  • Oblika: prah
  • Proizvajalec: Chr. Hansen A/S, Češka
1. Opis

Gallipro je premiks, stabilizator črevesne flore za uporabo pri piščancih.
GalliPro vsebuje visoko selekcioniran sev Bacillus subtilis, ki dokazano izboljšuje dostopnost in absorpcijo hranil iz krme ter poveča imunsko odzivnost.
 

2. Oblika

Prah.
 

3. Sestava

Zootehnični dodatki: Bacillus subtilis (DSM 17299), najmanj 1,6 x 109 KFE / g (EU dovoljenje št. 4b1821 za piščance za pitanje).
Nosilec: apnenec.

 

4. Delovanje

Iz poskusov je razvidno, da dnevno krmljenje GalliPro v priporočeni dozi poveča metabolno energijo standardnih in testnih obrokov. V primerjavi s kontrolnimi skupinami, so živali, krmljene z GalliPro imele večjo težo in nižjo konverzijo krme.
Dnevno krmljenje z GalliPro izboljša dostopnost in absorpcijo hranil in omogoča uporabo t.i. koncepta prilagodljive formulacije krme.
V poskusu z brojlerji je dnevno krmljenje našega visoko selekcioniranega seva Bacillus subtilis v energetsko reduciranem obroku (do 4 %), rezultiralo v končnih proizvodnih rezultatih, podobnimi kot v kontrolnih skupinah na 42. dan (D. Harrington, M. Sims, in sod., 2015, J. Appl. Poult. Res. 0: 1-11).

GalliPro izboljša imunsko odzivnost: dnevno krmljenje GalliPro dokazano signifikantno izboljša učinkovitost vakcin, kot so vakcine proti Newcastle ali Gumboro bolezni. Pod stresom patogenih salmonel, je visoko selekcioniran sev Bacillus subtilis v GalliPro povečal titer protiteles na prej omenjene vakcine (A.A. Sadeghi, in sod., 2014, Probiotic & antimicro. Prot. DOI 10.1007).

 

5. Ciljne živalske vrste

Piščanci.
 

6. Navodila za uporabo

Uporaba v premiksu, moknati in/ali peletirani krmi.
Termostabilen pri peletiranju do 95°C.
Kompatibilen s kokcidiostatiki.

Priporočena doza v popolni krmi:
500-1000 g / tono krme za piščance, kar ustreza (0,8 - 1,6) x 106 KFE / g.


 

7. Opombe


Navodila za varno ravnanje s produktom:
Prah lahko draži oči in respiratorne organe. Kjer prihaja do prašenja nosite masko. Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic in očal.

 

8. Shranjevanje in rok uporabnosti

Shranjujte v suhem prostoru pri temperaturah, ki ne presegajo 37°C.
Vreča mora biti po uporabi ponovno zaprta.
Rok uporabnosti: pri zgoraj navedenih pogojih skladiščenja uporabno najmanj do 24 mesecev od datuma proizvodnje.

 

9. Pakiranje

Šivana papirnata vreča, 20 kg.
 

10. Proizvajalec

Chr. Hansen A/S, Češka