Iskanje
Filtri
Sestava
Način uporabe
Živalska vrsta
Organski sistem / organ
Oblika
Proizvajalec
COXIRIL 0,2 % MICROGRANULATE
COXIRIL 0,2 % MICROGRANULATE
  • Sestava: diklazuril
  • Način uporabe: mešanje v krmo
  • Živalska vrsta: perutnina, kunci
  • Organski sistem / organ: prebavila
  • Oblika: prah
  • Proizvajalec: Huvepharma NV, Belgija.
1. Opis

 

COXIRIL 0,2 % MICROGRANULATE je granulirani premiks s diklazurilom za profilaktični nadzor kokcidioze pri piščancih za pitanje, puranih za pitanje, pegatkah za pitanje in vzrejo ter pri kuncih.

 

Registracijska številka izdelka: 51775.

 

2. Oblika

 

Mikrogranule rumenorjave do rjave barve.

 

3. Sestava

 

Sestavine na kg:

-aktivna snov: diklazuril 2,0 g.

 

Nosilci: pšenična moka, škrob.

 

4. Delovanje

 

Coxiril 0,2 % microGranulate je antikokcidijski premiks za profilaktično nadzor nad kokcidiozo, ki jo povzročajo:

 

- Eimeria tenella, Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix, Eimeria mitis in Eimeria praecox pri piščancih za pitanje;

 

- Eimeria meleagrimitis, Eimeria adenoeides ,Eimeria dispersa, Eimeria gallopavonis in Eimeria meleagridis pri puranih;

 

- Eimeria numidae, Eimeria grenieri in Eimeria gorakhpuri pri pegatkah;

 

- Eimeria intestinalis, Eimeria perforans, Eimeria magna, Eimeria stiedae, Eimeria flavescens, Eimeria coecicola, Eimeria exigua, Eimeria irresidua, Eimeria piriformis, Eimeria vejdovskyi in Eimeria media pri kuncih.

 

5. Ciljne živalske vrste

 

Piščanci za pitanje, purani za pitanje, pegatke za pitanje in vzrejo, kunci za pitanje in vzrejo.

 

6. Navodila za uporabo

 

Za peroralno uporabo. Za mešanje v krmo.

 

Navodila za uporabo:

 

Ciljna živalska vrsta

Minimalna in maksimalna vsebnost diklazurila v popolni krmni mešanici

(mg / kg)

 

Priporočena količina Coxirila 0,2 % (v gramih) na tono popolne krmne mešanice

Maksimalna starost živali

Karenca za meso

Piščanci za pitanje

 

0,8 - 1,2

400 - 600

 

0 dni

Purani za pitanje

 

0,8 - 1,2

400 - 600

 

0 dni

Pegatke za pitanje in vzrejo

 

0,8 - 1,2

400 - 600

 

0 dni

Kunci za pitanje in vzrejo

1,0

500

 

2 dni

 

Da zagotovite enakomerno porazdelitev dodatka Coxiril 0,2 % microGranulate v krmni mešanici priporočamo, da zamešate priporočeno dozo Coxiril-a v sekundarni premiks pred vmešanjem v končno krmno mešanico.

 

7. Opombe

 

Samo za uporabo pri živalih. Samo za uporabo v krmi za živali.

Samo za uporabo pri piščancih za pitanje, puranih za pitanje, pegatkah za pitanje in vzrejo ter pri kuncih.

 

Ni namenjen za prehrano ljudi.

 

Ne uporabljati 2 dni pred klanjem kuncev.

 

Diklazuril se ne sme mešati z drugimi kokcidiostatiki.

 

Iz varnostnih razlogov med rokovanjem s proizvodom uporabljajte zaščito dihal, očala in rokavice.

 

Kokcidiostatike uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu. Za podrobne informacije o varovanju zdravja ljudi in okolja si pred uporabo preberite varnosti list.

 

8. Shranjevanje in rok uporabnosti

 

Hranite na suhem. Hranite pri temperaturi do 25oC.

Po uporabi vrečo tesno zaprite.

Hranite zunaj dosega otrok.

 

Rok uporabnosti: 3 leta od datuma proizvodnje.

Proizvod ostane v popolni krmni mešanici stabilen 3 mesece in v premiksu 6 mesecev.

 

9. Pakiranje

 

Šivana papirnata vreča, 20 kg.

 

10. Proizvajalec

 

Huvepharma N.V., Belgija.