Iskanje
Filtri
Sestava
Način uporabe
Živalska vrsta
Organski sistem / organ
Oblika
Proizvajalec
COXIDIN 200 MICROGRANULATE
COXIDIN 200 MICROGRANULATE
  • Sestava: monenzin
  • Način uporabe: mešanje v krmo
  • Živalska vrsta: perutnina
  • Organski sistem / organ: prebavila
  • Oblika: prah
  • Proizvajalec: Huvepharma NV, Belgija.
1. Opis

 

COXIDIN 200 MICROGRANULATE je granulirani premiks z monenzinom, za profilaktični nadzor kokcidioze pri pitovnih piščancih, jarkicah in pitovnih puranih (do 16. tedna starosti).

 

Registracijska številka izdelka: 5 1 701.

 

2. Oblika

 

Mikrogranule rjavkaste barve.

 

3. Sestava

 

Sestavine na kg:

-aktivna snov: 800 g monenzin natrija s 25 % aktivnostjo monenzina.

 

Nosilci: CaCO3, pšenična moka in škrob.

 

 

4. Delovanje

 

Coxidin® 200 microGranulate je antikokcidijski premiks za profilaktično kontrolo kokcidijskih vrst Eimeria tenella, Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima  in Eimeria necatrix, ki prizadenejo pitovne piščance in jarkice.

Prav tako se uporablja za profilaktično kontrolo kokcidijskih vrst Eimeria gallopavonis, Eimeria meleagrimitis in Eimeria аdenoeides pri pitovnih puranih do 16. tedna starosti.

 

5. Ciljne živalske vrste

 

Piščanci za pitanje, purani za pitanje (do 16. tedna starosti), jarkice (do 16.tedna starosti).

6. Navodila za uporabo

 

Za peroralno uporabo. Za mešanje v krmo.

 

Navodila za uporabo:

 

 

Ciljna živalska vrsta

Minimalna in maksimalna vsebnost monenzina v popolni krmni mešanici (mg / kg)

Priporočena količina Coxidin 200 (v gramih) na tono popolne krmne mešanice

Maksimalna starost živali

Karenca za meso

Piščanci za pitanje

100 - 125

500 - 625

 

1 dan

Jarkice

100 - 125

500 - 625

16 tednov

1 dan

Purani za pitanje

60 - 100

300 - 500

16 tednov

1 dan

 

Da zagotovite enakomerno porazdelitev premiksa v krmnih mešanicah priporočamo, da zamešate priporočeno dozo Coxidin-a v sledečih korakih: do 10 kg krme, do 100 kg krme in končno do 1000 kg končne krme.

 

 

7. Opombe

 

Samo za uporabo pri živalih.

Samo za uporabo pri pitovnih piščancih, jarkicah in puranih za pitanje.

Ne sme se uporabljati pri nesnicah ali nesnih puranih.

 

Ta kokcidiostatik se ne sme mešati z drugimi medicinskimi proizvodi s podobnim učinkom.

 

Predmešanica vsebuje ionofor: izogibati se hkratni uporabi  s tiamulinom in spremljati kakršnekoli negativne reakcije, ko uporabljamo druge medicinske substance, posebno encimske zaviralce citokroma P450. Najmanj sedem dni pred in sedem dni po uporabi krme s proizvodom Coxidin® 200 microGranulate živali (vključno s perutnino) ne smejo biti zdravljene s proizvodi, ki vsebujejo tiamulin. Slednje lahko povzroči hud zaostanek v rasti ali smrt živali.

 

Nevaren za konje. Ne dovoliti konjem, da pridejo v stik s krmo, ki vsebuje Coxidin® 200 microGranulate. Zauživanje monenzina pri konjih lahko povzroči smrt.

 

Kokcidiostatike uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu. Za podrobne informacije o varovanju zdravja ljudi in okolja si pred uporabo preberite varnosti list.

 

8. Shranjevanje in rok uporabnosti

 

Hranite na suhem. Hranite pri temperaturi do 25oC.

Po uporabi vrečo tesno zaprite.

Hranite zunaj dosega otrok.

 

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje.

Proizvod ostane v popolni krmni mešanici stabilen 3 mesece in v premiksu 6 mesecev.

 

9. Pakiranje

 

Šivana papirnata vreča, 20 kg.

 

10. Proizvajalec

 

Huvepharma N.V., Belgija.