Iskanje
Filtri
Sestava
Način uporabe
Živalska vrsta
Organski sistem / organ
Oblika
Proizvajalec
BIOPLUS YC
BIOPLUS YC
  • Sestava: Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis
  • Način uporabe: mešanje v krmo
  • Živalska vrsta: prašiči, perutnina
  • Organski sistem / organ: prebavila
  • Oblika: prah
  • Proizvajalec: Chr. Hansen A/S, Češka
1. Opis

BioPlus YC premiks, stabilizator črevesne flore za uporabo pri pujskih, svinjah, prašičih v pitanju, puranih za pitanje in pri teletih do 4 meseca starosti.
Vsebuje Bacillus licheniformis (DSM 5749) in Bacillus subtilis (DSM 5750), EU dovoljenje št. 4b1700i, s skupno najmanj 3,25 x 109 KFE / g v razmerju 1:1.


 

2. Oblika

Prah.
 

3. Sestava

Sestava: sirotkin prah, prah sirotkinega permeata, nosilec apnenec.

Zootehnični dodatki: Bacillus licheniformis (DSM 5749) in Bacillus subtilis (DSM 5750) (EU dovoljenje št. 4b1700i), s skupno najmanj 3,25 x 109 KFE/ g v razmerju 1:1.

 

4. Delovanje

BioPlus YC izboljša konverzijo krme in prirast živali ter zniža izgube. Z izločanjem encimov izboljša izkoriščanje hranilnih snovi, zdravje prebavil in njihovo absorbcijsko kapaciteto.

Rezultat uporabe BioPlus YC je spremenjena črevesna mikroflora v prid mlečnokislinskim bakterijam, v prebavnem traktu pa se zniža število patogenih mikroorganizmov (klostridijev, salmonel, streptokokov,...).
 

5. Ciljne živalske vrste

Pujski (do 35 kg), prašiči (pitanci), svinje, purani, teleta do 4 meseca starosti.

 

6. Navodila za uporabo

BioPlus YC zmešajte v premiks in v kompletno krmno mešanico.

Priporočena doza v popolni krmi je minimalno:
-400-1000 g / tono, kar ustreza 1,3 x 106 KFE / g za vse omenjene kategorije živali.

Proizvod ohrani aktivnost po peletiranju pri temperaturi od 75 - 95°C.

Lahko ga uporabljamo v kompletni krmni mešanici za purane za pitanje, ki vsebuje naslednje kokcidiostatike: diklazuril, halofuginon, maduramicin, monenzin natrij, robenidin.


 

7. Opombe


Navodila za varno ravnanje s produktom:
Prah lahko draži oči in respiratorne organe. Kjer prihaja do prašenja nosite masko. Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic in očal.
Ne puščajte vreče odprte za daljše obdobje.
V primeru inhalacije, kontakta s kožo in očmi sperite z vodo. V primeru zaužitja razredčite z vodo.
Ni vnetljivo. Ni uvrščen med kemične odpadke.

 

8. Shranjevanje in rok uporabnosti

Hranite v hladnem, suhem prostoru, pri temperaturah, ki ne presegajo 25°C.
Vreča mora biti po uporabi ponovno zaprta.
Rok uporabnosti: pri zgoraj navedenih pogojih skladiščenja uporabno najmanj do 24 mesecev od datuma proizvodnje.


 

9. Pakiranje

Šivana papirnata vreča, 20 kg.
 

10. Proizvajalec

Chr. Hansen A/S, Češka